Робота зі ЗМІ

Епідситуація погіршується
через порушників режиму

За офіційними даними у 2016 році в Харківській області захворіло на туберкульоз 1135 осіб, показник на 100 тисяч населення склав 41,8, а по Зміївському району аналогічний показник сягнув 70,7, що є вище ніж в області на 40,1%.
Аналізуючи контингенти хворих на туберкульоз, треба зазначити, що серед них понад 80% не мають роботи та соціально не забезпечені, тільки 10,9% хворих мають сім’ї, решта — це розлучені, вдівці та неодружені. Значна частина із них, а саме 17,4% перебувало в ув’язненні, понад 91% вживають та зловживають алкогольними напоями та мають слабку мотивацію до лікування, створюючи передумови для неефективного результату лікування. Все це призводить до зростання мультирезистентних форм туберкульозу, про що свідчить динаміка зростання за три попередні роки.
Так, його питома вага серед активних форм туберкульозу по Зміївському району становила у 2016 році 64,7%, по стаціонарному відділенню 54,8%. Про цю тенденцію свідчать і обласні показники. Так, минулого року частка хворих з мультирезистентним туберкульозом в структурі вперше діагностованого туберкульозу становила 31%, а серед хворих на рецидив туберкульозу — 64%, що вище показника 2015 року на 19,2% та 12,3% відповідно.
Однією з причин погіршення епідситуації є безкарність порушників режиму і відсутність в Харківській області відділення (або палат) для лікування хворих, стосовно яких судом прийнято рішення про примусову госпіталізацію.
Починаючи з 2009 року адміністрація Обласного протитуберкульозного диспансеру №3 систематично звертається до Зміївського районного суду з метою притягнення до відповідальності хворих, які порушують режим та хворіють на заразні форми туберкульозу. За останні три роки було подано 87 позовних заяв. На виконання рішень суду до медичних закладів було примусово госпіталізовано 36 хворих, у тому числі до Обласної психіатричної лікарні №1 — 31. Решта госпіталізована до ОПТД диспансерів №1 і 3.
Наш власний досвід роботи з порушниками режиму підтверджує ефективність лікування шляхом посилення самодисципліни самих хворих. З 31 хворого, що були госпіталізовані до Обласної психіатричної лікарні №1, 17 переведено до категорії 5.1, тобто вилікувані. Якби відповідна робота проводилась закладами та тубкабінетами всіх районних лікарень, не складно спрогнозувати кількість позовних заяв до суду щодо примусової госпіталізації і, відповідно, кількість хворих, які б могли бути вилікувані.
На сьогодні склалася ситуація, коли неможливо виконати рішення суду, оскільки психотуберкульозне відділення Обласної психіатричної лікарні №1 не в змозі госпіталізувати таких хворих, як не профільних, а хворі, які госпіталізуються за рішенням суду до інших туберкульозних стаціонарів області, продовжують порушувати режим, оскільки у цих відділеннях не передбачена охорона.
Умови створення та порядок функціонування підрозділів (палат) для примусової госпіталізації хворих на заразні форми туберкульозу, які відмовляються від лікування, визначені наказом МОЗ України від 19.11.09р. №846 «Про організацію надання медичної допомоги хворим на хімієрезистентний туберкульоз та на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію». Даним наказом передбачено створення спеціальних умов облаштування приміщень та перебування пацієнтів.
В Харківській області не створено жодного відділення (палат) для порушників режиму. Наявність проблеми щодо організації примусової госпіталізації хворих на заразні форми туберкульозу є постійною, не вирішення якої є порушенням чинного законодавства.
Створення підрозділу (палат) для примусової госпіталізації хворих на заразні форми туберкульозу є економічно виправданою, про що свідчить не тільки погіршення епідеміологічної ситуації, а і величезна вартість лікування хворих. Препарати в область постачаються централізовано, коштом різних джерел фінансування, а саме з Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією за компонентом «Туберкульоз» та державного бюджету України. Згідно з протоколом лікування вартість препаратів на одного хворого на мультирезистентний туберкульоз на рік склала 65820,84 грн, на курс лікування (20 місяців) — 104701,40 грн. Тільки по Обласному протитуберкульозному диспансеру №3 на лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз витрачено у 2016 році 1241018,99 грн, що значно вище показника 2015 року. В масштабах області це понад 20 мільйонів гривень. Окрім того, порушення режиму, відриви від лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз призводить до реєстрації та поширення форм туберкульозу з розширеною та тотальною стійкістю до всіх наявних антибіотиків.
Враховуючи важливість даної проблеми, фахівцями нашого диспансеру №3 неодноразово порушувалось це питання як на рівні району, так і на рівні області. І тільки завдяки підтримці саме депутатів Зміївської районної ради до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2017-2018 роки внесено пункт про створення в Обласній туберкульозній лікарні №3 палат для лікування хворих на туберкульоз, стосовно яких судом ухвалено рішення про примусову госпіталізацію, забезпечення їх сталого функціонування.
Тому, висловлюю глибоку повагу та подяку голові Зміївської районної ради Тетяні Володимирівні Тімофєєвій і всьому депутатському корпусу за підтримку. Думаю, що спільними зусиллями в області буде створено відділення (палати) для хворих на туберкульоз, стосовно яких судом ухвалено рішення про примусову госпіталізацію і порушники режиму більше не будуть розповсюджувати особливо небезпечну туберкульозну інфекцію.
А вам, шановні земляки, бажаю міцного здоров’я, добробуту, мирного неба над головою. Дякую всім за вчасне проходження профогляду на туберкульоз та сподіваюсь на вашу обережність та відповідальність за своє здоров’я та здоров’я оточення.
З глибокою повагою, головний лікар
Обласного протитуберкульозного диспансеру №3,
голова громадської організації
«Фтизіатри Зміївщини проти ВІЛ/ТБ» О. Гринішина.